Świadomość | Mózg | Biofizyka | String theory | Ewolucja umysłu
Wideo
Superhuman Magnetic Man video clips na – YouTube.

Linki warte do obejrzenia

Daniel Dennett wygłosił wykład "Od bakterii do Bacha i z powrotem", (From Bacteria to Bach and Back, The Evolution of Minds) poświȩcony teorii ewolucji, a w szczególności ewolucji umysłu w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiello skiego (Jagiellonian University). Współorganizatorami byli Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (Copernicus Center for Interdisciplinary Studies an autonomous faculty of UJ na jego czele stoi prof. Michał Heller) oraz miasto Kraków. Daniel Dennett: Od bakterii do Bacha i z powrotem. O ewolucji umysłów.

Michio Kaku amerykański fizyk teoretyczny, futurysta i popularyzator nauki (komunikator naukowy). Jest profesorem fizyki teoretycznej w City College of New York i CUNY Graduate Center. Michio Kaku napisał kilka książek na temat fizyki i pokrewnych tematów, często pojawiał się w radiu, telewizji i filmie oraz pisze blogi i artykuły online. Napisał do bestsellerów New York Times Physics of the Impossible (2008), Physics of the Future (2011) i The Future of the Mind (2014). Kaku był gospodarzem kilku programów telewizyjnych dla BBC, Discovery Channel, History Channel i Science Channel. The greatest legacy of Nicolaus Copernicus is that he opened the Universe - Dr. Michio Kaku in Torun. Polska Fundacja Narodowa invite you to watch a video of the meeting with the amazing Michio Kaku, who visited Poland on the anniversary of Nicolaus Copernicus' 546th birthday

Thomas Metzinger jest filozofem i profesorem filozofii teoretycznej na uniwersytecie w Moguncji. Jego głównymi obszarami pracy są filozofia umysłu, naukowa teoria neuronauki i neuroetyki. Poprawione tłumaczenie wykładu prof. Thomasa Metzingera "Being No One: Consciousness, The Phenomenal Self and the First-Person Perspective" udzielonego w 2005 roku w Berkeley University. Philosophy of neuroscience - The interdisciplinary study of neuroscience and philosophy that explores the relevance of neuroscientific studies to the arguments traditionally categorized as philosophy of mindThomas Metzinger - świadomość, fenomenalne Ja, perspektywa pierwszej osoby

Maria Skłodowska-Curie która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Maria Curie była pierwszą kobietą która otrzymała Nagrodę Nobla. Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 - z fizyki, wraz z mężem Pierre΄em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911 - z chemii za odkrycie polonu i radu. Amerykanie: Skłodowska-Curie zmieniła losy nauki!

Mikołaj Kopernik ( łac. Nicolaus Copernicus ) polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium ( O obrotach sfer niebieskich ) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Mikołaj Kopernik