Oficjalna strona Miroslawa Magoly
Odczyt
Czł Magnetyzm Mirosᐪ Magoly

Paranaturalne zjawiska biofizyki

Pojᆜ tzw. Czł magnetyzmu, lub też Magnetyzmu zwierz𑧎 powstał przed okoł 200 laty; okreś tego użł, znany ze swych sił magnetycznych i uzdrowicielskich, żၜ wtedy Franciszek Antoni Mesmer, a tak៎ pź badacze tego fenomenu, jak Hector Durville, Albert de Rochas i inni.
 
W zjawisku tym nie chodzi o siłę magnetyczną w znanym nam znaczeniu. Chodzi tu o siłę koncentracji myś, siłę przycią, ktra miᆝ innymi wyzwala fascynuj𐗎, magnetyczne fenomeny, a ktrą posiada w wię, lub mniejszym stopniu ka៍ czł.
 
Chcę Pań naocznie zademonstrować, ៎ siᐪ ta istnieje; wyłၜ poprzez moją śą koncentrację bᆝę w stanie przez przył៎ wewnę strony dł do przedmiotu podnieść go do gry i to nie tylko przedmiotu z metalu, jak metalowe garnki, ale tak៎ przedmiotw z innych materiałw, z drzewa, czy z ceramiki. Przedmioty te jestem w stanie podnieść tak៎ bez pomocy rą, jedynie przez koncentrację myś, dotykajၜ je moim czoᐮ.
 
Jest to zjawisko pokonania sił grawitacji, sił ciężᖼ. Wedł obowiąၜ znanych zasad fizyki nie powinno to być moż a jednak ka៍ tu obecny mo៎ to zjawisko naocznie zobaczyć.

Siᐪ ta jest przenoś, fenomen ten moż zaobserwować tak៎ u innych osb.

W ramach moich europejskich odczytw i wystąń telewizyjnych miaᐮ wielokrotnie okazję do demonstrowania szerokiej publicznoᖼ tego ponadnaturalnego zjawiska oraz zapoznać sł z moją teorią filozofii, dotyczၜą tego fenomenu.