Świadomość | Mózg | Biofizyka | String theory
Świadomość | Mózg | Biofizyka | String theory |Wykład

Ludzki Magnetyzm

Paranaturalne zjawiska biofizyki

Pojęcie tzw. " Ludzki magnetyzmu ", lub też " Magnetyzmu zwierzęcy " powstało przed około 200 laty; określenia tego używał, znany ze swych sił magnetycznych i uzdrowicielskich, żyjący wtedy Franz Anton Mesmer, a także późniejsi badacze tego fenomenu, jak Hector Durville, Albert de Rochas i inni.
 
W zjawisku tym nie chodzi o siłę magnetyczną w znanym nam znaczeniu. Chodzi tu o siłę koncentracji myślowej, siłę przyciągania, która między innymi wyzwala fascynujące, magnetyczne fenomeny, a którą posiada w większym, lub mniejszym stopniu każdy człowiek.
 
Chcę Państwu naocznie zademonstrować, że siła ta istnieje; wyłącznie poprzez moją świadomą koncentrację będę w stanie przez przyłożenie wewnętrznej strony dłoni do przedmiotu podnieść go do góry i to nie tylko przedmiotu z metalu, jak metalowe garnki, ale także przedmiotów z innych materiałów, z drzewa, czy z ceramiki. Przedmioty te jestem w stanie podnieść także bez pomocy rąk, jedynie przez koncentrację myśli, dotykając je moim czołem.
 
Jest to zjawisko pokonania siły grawitacji, siły ciężkości. Według obowiązujących znanych zasad fizyki nie powinno to być możliwe a jednak każdy tu obecny może to zjawisko naocznie zobaczyć.

Siła ta jest przenośna, fenomen ten można zaobserwować także u innych osób.

W ramach moich europejskich wykładów, odczytów i wystąpień telewizyjnych miałem wielokrotnie okazję do demonstrowania szerokiej publiczności tego " ponadnaturalnego " zjawiska oraz zapoznać słuchaczy z moją teorią filozofii, dotyczącą tego fenomenu.